свастика слънце - шевица от сокай, Ловешко

свастика слънце