Да е светлина в душата ти!
Да е вдигнато челото ти!
Да тежи думата ти!
Да е огън в огнището ти!
Да са от радост сълзите ти! ....

Семейна благословия I