...Да е верен другарят ти!
Да е мир в съня ти!
Да е споделена обичта ти!
Да е здрав коренът ти!
И да пребъдат рожбите ти! 
ДА БЪДЕ!

Семейна благословия II