флорални мотиви - шевица от мъжка пазва, Пещера

флорални мотиви