флорални мотиви - шевица от женска пазва , Тракийско

флорални мотиви