флорални мотиви - шевица от ръкав на женска риза, Ловешко

флорални мотиви