флорални мотиви - шевица от Врачанско

флорални мотиви